vores
tilgang

Virksomheder, der kan skabe cirkularitet i byer, har en lys fremtid foran sig.

I fremtiden vil langt de fleste af os bo i byer. Skal det kunne lade sig gøre, er vi nødt til at genanvende de ressourcer, vi bruger til at bygge og drive byerne.

I Circularity City projektet vil vi over de næste 3 år samle de virksomheder og kommuner i Region Midtjylland, der vil gå forrest og vise, hvordan vi kan bygge cirkulære byer, allerede i dag.

vores
tilgang

Vi har gjort det nemt at være med til at skabe fremtidens grønne erhvervseventyr inden for byggesektoren, allerede nu.

Image

1. samle

Vi samler sektoren omkring konkrete cirkulære byggerier og byudviklings-projekter.

Vi identificerer muligheder og barrierer, der skal arbejdes med for at skabe det cirkulære byggeri.

Vi fordeler ansvarsområder for at sikre, at de rigtige kompetencer og løsninger kommer i spil.

Vi bringer virksomheder i spil i samarbejder, der skaber nye muligheder for vækst.

Image

2. innovere

Vi hjælper virksomheder og bygherrer med at udvikle cirkulært byggeri

Vi etablerer værdikæde-samarbejder om at levere cirkulære byggeløsninger

Vi udvikler nye cirkulære forretningsmodeller for byggeriet.

Vi tilbyder introkurser til virksomheder og bygherrer som vil i gang med bygge cirkulært.

Vi yder økonomisk støtte til udvikling af løsninger og projekter

Image

3. skalere

Vi kobler nye cirkulære løsninger med byggeprojekter i Region Midtjyllands byer.

Vi sætter de cirkulære løsninger spil i byggerier og byudviklingsprojekter i hele Danmark

Vi bringer løsningerne ud til byer i hele verden - med New York som første destination.

Image

Genanvendelse af byggematerialer

hvor vi zoomer ind på systemer og processer til at få gamle byggematerialer fra de bygninger, vi renoverer eller nedriver, gjort værdifulde i nybyggeri og ombyginger.


Image

Design af nye materialer og byggemetoder

hvor vi arbejder med at udvikle nye rene byggematerialer og nye fleksible byggemetoder, der i fremtiden gør det let at adskille og genanvende bygninger.


Image

Etablering af værdikædesamarbejder og udvikling af cirkulære forretningsmodeller

hvor vi sætter fokus på de nye forretningermodeller, der gør cirkulært byggeri til en god forretning, og de nye samarbejder der skal til for at få værdikæderne til at fungere.