om
circularity
city

Virksomheder, der kan skabe cirkularitet i byer har en lys fremtid foran sig.

Om få årtier vil de fleste mennesker i verden bo i byer. Det skaber store udfordringer med at skaffe nok ressourcer til at udbygge og ombygge byerne. Omvendt giver det ideelle betingelser for at udvikle nye måder at bygge og drive vores byer på, hvor vi genanvender alle ressourcer.

I Circularity City projektet vil vi over de næste 3 år samle de virksomheder og kommuner i Region Midtjylland, der vil gå forrest og vise, hvordan vi kan bygge cirkulære byer, allerede i dag.

De skal være show cases for eksport af løsninger til verdens byer og forløse det vækstpotentiale, der ligger for den danske byggesektor i at være de første til at bygge cirkulært.

Partnernetværk for Cirkulære Kommuner


I Partnetværk for Cirkulære Kommuner mødes medarbejdere på tværs af kommuner og afdelinger for at blive klogere på, hvordan vi kan implementere cirkulær økonomi i byggeri og byudvikling. Udbudsprocesser, udvidede værdikæder og hvordan vi italesætter fordelene ved cirkulær økonomi over for kollegaer og beslutningstagere er nogle af de emner der bliver diskuteret og fundet løsninger på i netværket. Tanken bag er, at når kommuner går sammen om udfordringerne og løfter i flok, bliver det nemmere for den enkelte at sætte handling på visionerne om fremtidens byer.


Din kommune er også meget velkommen til at deltage i netværket. Hver kommune kan deltage med relevante medarbejdere på tværs af organisationen fra f.eks. byplanlægning, byggeri, affald, bæredygtighed, klima m.m. Kontakt projektleder Lærke Dahl Klausen og hør mere om, hvordan din kommune kan være med.


Lærke Dahl Klausen Tlf: 60510198 Mail: ldk@cleancluster.dk

fremtidens
grønne
erhvervseventyr

Vi har gjort det nemt at være med til at skabe fremtidens grønne erhvervseventyr inden for byggesektoren, allerede nu


Image

1. samle


Image

2. innovere


Image

3. skalere


konsortie
partnere

Bag Circularity City står følgende konsortie af partnere med ekspertise inden for cirkulær økonomi, byggeri og byudvikling

CLEAN

CLEAN er Danmarks grønne energi- og miljøklynge, der gennem projekter og samarbejder skabergrøn vækst og innovation, både nationalt og internationalt. CLEAN er ansvarlig for den overordnede projektledelse og er lead på kommunepuljeprojekterne samt Cirkulære Byggeløsninger (EU).

Søren Bernt Lindegaard
sbl@cleancluster.dk
(+45) 4259 5020

Minor Change Group

Minor Change Group er et forandringsbureau, som er specialiseret i cirkulær økonomi. Minor Change Group er lead på hovedtemaet: Organisering og drift af værdikædesamarbejde og de aktiviteter, som relaterer sig til dette tema. De er desuden lead på Circularity City-platformen.

GXN

GXN er 3XN Arkitekters innovationsselskab, som er specialiseret i at udvikle og implementere cirkulære løsninger inden for arkitektur og design. GXN er lead på hovedtemaet: Design af nye materialer og byggemetoder (ift. fremtidig genanvendelse af nyt byggeri) og de aktiviteter, som relaterer sig til dette tema.

Lasse Lind
lli@3xn.dk
(+45) 3264 2365

Kåre Stokholm Poulsgaard
ksp@3xn.dk

VIA University College

VIA University College har over 40 videregående uddannelser i Region Midtjylland og uddanner blandt andet fremtidens ingeniører, bygningskonstruktører og designere. VIA University College er lead på hovedtemaet: Genanvendelse af byggematerialer (ved nedrivning og renovering) og de aktiviteter, som relaterer sig til dette tema.

Torsten Sack-Nielsen
tosn@via.dk
(+45) 8755 4190

Dansk Industri

Dansk Industri – Danish Cleantech Hub NYC (DCH) er en market access platform med fokus på klima, miljø og energi i New York. DCH er sat i verden for at bringe danske løsninger i spil til byggeprojekter i New York. Danish Cleantech Hub er lead på aktiviteten: NYC – projektsamarbejde & systemeksport.

Tone Søndergaard
tone@di.dk
+1 917 912 7577

Statens Byggeforskningsinstitut

Statens Byggeforskningsinstitut (SBi) skaber forskningsbaseret viden, der forbedrer byggeriet og det byggede miljø. SBI bidrager med deres ekspertviden til hovedtemaerne: Genanvendelse af byggematerialer og Design af nye materialer og byggemetoder.
eksport

Bliv klogere på, hvilke eksportmuligheder Circularity City tilbyder

Vi tilbyder en lang række muligheder for dig som virksomhed og organisation, når du ønsker at skalere og eksportere dine cirkulære løsninger. Vores fokus er i høj grad på new York, som i øjeblikket satser stort på cirkulær økonomi i byggeriet.