Troldtekt
viser vejen
til vækst

Tænk cirkulært og skab vækst i virksomheden.

At det kan hænge sådan sammen, er virksomheden Troldtekt et levende bevis på. De producerer de akustikplader af træbeton, som sidder på lofter og vægge i mange af de bygninger vi færdes til dagligt. Ude på den jyske hede har de gennem de sidste 10 år gennemgået en transformationsproces, hvor de gradvisthar gjort deres produktioncirkulær. Det har betydet, at Troldtekt har kunnet beholde produktionen i Danmark,og at de til og med i perioden 2015-2017 har udvidet deres produktionskapacitet med 40%for at kunne følge med en stigende efterspørgsel i både ind-og udland. De er nu gået i gang med yderligere kapacitetsudvidelser i produktionen.

Image
Troldtekt
viser vejen
til vækst

”C2C-certificeringen er et stempel på, at det vi siger, er det vi gør”

Nøglen til denne transformation har været en Cradle to Cradle (C2C) certificering af produktet. Under finanskrisen tog Troldtekt den strategiske beslutning at reducere afhængigheden af hjemmemarkedet og satse mere på eksport. For at kunne være internationalt konkurrencedygtig er en kvalitetsmærkning som C2C helt afgørende, pointerer direktør, Peer Leth.

”Trenden er, at meget produktion flyttes til udlandet. Vi nødt til at kunne konkurrere på produktionsformenog ikke på prisen. Produktegenskaberne kan man også få i udenlandske produkter. Det er vigtigt for os at kunne forklare,hvad forskellen er, når man køber vores produkt.”
Peer Leth, Direktør, Troldtekt
Image
Troldtekt
viser vejen
til vækst

Startskud til samarbejde om øget genanvendelse.

Certificeringsprocessen har også betydet, at Troldtekt har kunnet stille højere og mere præcise krav til sine leverandører. Det har fået flere af dem til at ændre deres produktionsprocesser og selv blive miljøcertificerede. Som et konkret resultat af den nye cirkulære forretningstilgang, har Troldtekt udviklet et take back-system, hvor overskydende rester af akustikpladerne vil blive indsamlet, så de kan vende tilbage til naturen som kompost. De har med deres samarbejdspartner, Aalborg Portland, udviklet en løsning for nyttiggørelse af nedrivningsaffald, som kan indgå i det tekniske kredsløb som en råvare i ny cement. Det kræver at der først udvikles logistikmæssige samarbejder, og de forventer derfor at kunne realisere systemet i løbet af 2018-2019. Troldtekt ønsker i fremtiden at indgå i nye samarbejder på tværs af værdikæden, for at finde løsninger for genanvendelse.

case title 5
lorem ipsum
case title 6
lorem ipsum
case title 7
lorem ipsum

Produkt: Akustikplader af træbeton

Troldtekt akustik er træbetonplader fremstillet af naturprodukterne træ og cement.
Kombinationen af træ og cement skaber Troldtekts lydabsorberende egenskaber og sikrer god akustik i arkitekturen. Materialet har en naturlig styrke og tåler fugtige omgivelser og giver samtidig en effektiv brandsikring.
Troldtekt er et naturprodukt og er dokumenteret bæredygtigt gennem hele produktets livscyklus.
Troldtekt A/S
Beliggenhed: Tranbjerg, Troldhede
Etableret år: 1935
Antal ansatte: 100
http://www.troldtekt.dk