RGS
Nordic

Ressourcehotel for genanvendelige materialer

Genanvendelsesvirksomheden, RGS Nordic, er i fuld gang med at etablere en ressourcebank for genanvendelige materialer til byggebranchen og certificering af deres beton produceret af genbrugsmaterialer.

Image

RGS Nordic har fundet sin plads i det cirkulære marked

RGS Nordic arbejder med industrialisering af processer for genanvendelse af byggematerialer. På baggrund af det strategiske arbejde, har man hos RGS Nordic besluttet, at virksomheden skal agere ressourcebank for genanvendelige byggematerialer. Ebbe Tubæk Naamansen, Sustainability Director uddyber:

”Vi skal være dem, der aftager det hele. Vi skal sikre os, at materialerne har en ordentlig kvalitet. Når der er nogen, der har brug for det, så køber de det hos os. Vi skal være det led i forsyningskæden, der sikrer materialerne, der skal til.”

I funktionen som ressourcehotel vil RGS Nordic trække på sin stærke position på logistikområdet og skabe forsyningssikkerhed på markedet for genanvendelige byggematerialer.

Særlig indsats for upcycling af beton

For at fremme den cirkulære økonomi er RGS Nordic engageret i forskellige udviklingsprojekter. Eksempelvis har de indgået samarbejde med DK Beton om at knuse og oparbejde affaldsbeton til genbrugsbeton af høj kvalitet. Når et hus bliver revet ned, bliver betonen knust og brugt som fyld i veje. Men ifølge RGS Nordic og DK Beton er det en alt for ringe udnyttelse af betonen, for som vejfyld ophører muligheden for genanvendelse. Ved at genanvende beton i fremstillingen af ny beton forsvinder betonen ikke ud af kredsløbet, men kan med fuld sporbarhed bruges igen og igen.

 

Sikre cirkulationen af genbrugsmaterialer

Markedet for genanvendelse af byggematerialer er fortsat under udvikling. RGS Nordic arbejder blandt andet på at udvikle og forædle genbrugsmaterialer, så de har samme kvalitet som nye materialer. Gennem et certificeringssystem, vil RGS Nordic synliggøre, at produkter produceret af genbrugsmaterialer er af samme høje kvalitet som produkter produceret af nye materialer. Virksomheden arbejder sideløbende med at fremme interessen hos materialeproducenter for at inkorporere genanvendeligt materiale i produktionen af nye byggevarer. Det er et andet vigtigt element for at få markedet og ressourcehotellet til at fungere.

RGS Nordic

Lande: Danmark, Norge, Sverige
Etableret år: 1991
Antal ansatte: 100-199

Web: rgsnordic.com
Kontakt: Ebbe Tubæk Naamansen, Sustainability Director
etna@rgsnordic.com
Tlf.: +45 2425 4376

Byggeaffald og genanvendelse

RGS Nordic modtager bygge-og anlægsaffald med henblik på genanvendelse og nyttiggørelse. I dag bliver mere end 97% af det affald, de behandler, genanvendt eller på anden måde nyttiggjort. Det er virksomhedens ambition, at så meget som muligt af det affald, de modtager, skal upcycles – dvs. oparbejdes til materialer af højere værdi.