Nænsom
nedrivning
har ledt til nye
forretninger

Vi bryder huse ned og bygger mennesker op

Siden 2014 har Salling Entreprenør-firma gradvist ændret deres måde at nedrive bygninger. De er gået fra at arbejde med selektiv nedrivning til at introducere nænsom nedrivning, hvor de materialer, der kan genbruges, bliver nedtaget med håndkraft for at kunne videresælges. Den ændrede nedrivningsproces kræver meget manuel arbejdskraft.

Direktør, Gregers Frederiksen har startet den socialøkonomiske virksomhed Salling Genbyg, hvor nedrivnings-arbejdet bliver udført som led i et jobafklaringsforløb for mennesker på kanten af arbejdsmarkedet. Til den opgave har de ansat en person med en socialpædagogisk baggrund. Efter det tre måneders forløb har flere af dem fundet vejen tilbage på arbejdsmarkedet. Salling Genbyg arbejder videre med at effektivisere processer omkring nænsom nedrivning, og målet er, at det skal blive en ordinær forretning. Dog fortsætter de det socialøkonomiske arbejde, der altid har været en del af virksomhedens DNA.

Image

Studerende fra produktionsteknologuddannelsen hos Erhvervsakademi Dania arbejdede sammen med Salling Entreprenørfirma om at udvikle potentielle forretningsmodeller. Det blev starten både på den socialøkonomiske forretning og den digitale markedsplatform, Dansk Genbyg.

Genanvendelige materialer bliver solgt før nedrivning

Efter at have arbejdet med nænsom nedrivning i nogle år,har Gregers og hans kollegaer udvidet deres nedrivningskoncept med et nyt tiltag.I dag fotograferer de materialerne, som de vil gensælge 1-2 måneder før nedrivningen sker. Genbrugs-byggematerialerne bliver så sat til salg på den digitale platform Dansk Genbyg. Når materialerne bliver solgt inden nedrivningen,giver det mulighed for at transportere materialerne direkte til kunderne i stedet for først at sende dem på lager. Logistik og transportomkostninger er dog endnu en udfordring. Men Gregers har en forventning om, at markedet for genanvendelige byggematerialer vil vokse. Når der bliver flere brugere af platformen på tværs af landet,vil det være lettere at matche udbud og efterspørgsel på kortere geografiske afstande.

Salling Entreprenørfirma A/S

Beliggenhed: Skive
Etableret år: 2006
Antal ansatte: 40

www.salling-entreprenor.dk

En digital
markedsplads
for genanvendelse

Dansk Genbyg er en digital markedsplads for genanvendelige, højkvalitets byggematerialer. Stifterne af Dansk Genbyg ønsker med markedspladsen at bidrage til cirkulært byggeri.

En digital markedsplads med landsdækkende potentiale

Dansk Genbyg bygger på ideen om at samle alle genbrugs-og overskuds-byggematerialer ét sted og dermedøge tilgængelighed og afsætningsmuligheder. Platformen blev lanceret i 2016 af en gruppe personer, som samler kompetencer inden for IT, salg, mv., som gik sammen om ideen i Skive. I forhold til salg anvendes platformen i dag primært af medstifter Gregers Frederiksen, som også er direktør for Salling Entreprenørfirma samt enkelte andre virksomheder. Målet er imidlertid, at nedbrydningsfirmaer, håndværkere, entreprenører og arkitekter i hele Danmark aktivt vil bruge platformen til køb og salg på tværs af landet. Større brug af platformen vil gøre det lettere at matche udbud og efterspørgsel på kortere geografiske afstande og dermed begrænse transporten.

 

Dansk Genbyg IvS

Beliggenhed: Skive
Etableret år: 2016
Antal ansatte: 0

www.danskgenbyg.dk