LOOP
Architects

LOOP Architects skaber merværdi med cirkulær økonomi

LOOP Architects er Cradle to Cradle-rådgivere, hvilket smitter af på deres proces og fremgangsmåde i hver enkelt opgave og i forhold til arkitekturen.

Image

Kunsten at gå fra enkeltbyggerier - mod en holistisk tilgang

LOOP Architects er en mindre tegnestue etableret med et ønske om at implementere bæredygtige løsninger i byggeriet. De arbejder aktivt med at påvirke bygherrer til at tænke cirkulært samt at få producenter og entreprenører med tidligere i processen i hver enkelt opgave. LOOP Architects fremhæver overfor deres samarbejdspartnere, at de skaber merværdi i byggeprojekter.

”Ordet cirkulært bruger vi ikke så meget endnu, for branchen er først lige begyndt at komme med på Cradle to Cradle-vognen og ressourcetankegangen,” fortæller Mette Nymann, Arkitekt/partner i LOOP Architects.

Mette Nymann understreger, at det er vigtigt, at enkelte byggerierer opføres cirkulært, men det bliver endnu mere afgørende, at der ud fra en samfundsmæssig-og planlægningsvinkel bliver skabt en holistisk tilgang til cirkularitet i det byggede miljø. Hos LOOP Architects gør man en indsats for gradvist at fremme en sådan udvikling. I oktober 2017 vandt LOOP i samarbejdet med Urban Arkitekter den åbne konkurrence om Fremtidens demens-og plejeboliger i Selfoss i Island. Et international byggeri, der sætter LOOP Architect på verdenskortet.

LOOP Architects ApS

Beliggenhed: Aarhus
Etableret år: 2012
Antal ansatte: 12

Website: http://looparchitects.dk

Kontakt:
Mette Nymann, Arkitekt/partner
Tlf.: +45 2622 1299

Loop Architects’ tilgang

I rådgivning, samt valg og udvikling af løsninger, bestræber LOOP Architects sig i videst muligt omfang på at beskytte miljøet, være ressourcebevidste og begrænse klimapåvirkninger. Dette sker ved at stille forbedrende samt energieffektiviserede og bæredygtige løsninger til rådighed for kunden og have et stort kendskab til sunde og certificerede byggematerialer.