Kingo
Karlsen A/S

Kingo tester metoder for øget genbrug

Nedbryderfirmaet Kingo KarlsenA/Sgenanvender cirka 95% af materialer ved nedbrydningsarbejde, men de har ambitioner om at øge den direkte genbrug af byggematerialer.

Image

Færre byggematerialer til knusning -flere til direkte genbrug

Da nedbrydningsvirksomheden, Kingo, blev grundlagt,var det i en tid, hvor materialepriserne var høje og prisen på arbejdskraft lav. Det var derfor oplagt at arbejde med salg af genbrugsbyggematerialer. I dag er situationen omvendt. På trods af det, arbejder Kingo med at fremme øget genbrug af byggematerialer. Deres datterselskab Bango videresælger genbrugsbyggevarer, og de tester løbende nye metoder for afsætning af genbrugsmaterialerne. Det seneste er, at virksomheden afholder nedbrydningsauktioner. De testede konceptet, da et lokalt stadion skulle nedrives. Det var en kæmpe succes, stort set alle genbrugsmaterialerne blev solgt før nedrivningen, herunder døre, vinduer, toiletter, m.m. Kingo vil gerne afholde flere nedbrydningsauktioner, men det vil kræve, at det bliver indpasset i tidsplanen fra bygherre og entreprenørs side.


Kingo indgår i Nedbrydningsbranchens Miljøkontrolordning, NMK96
Aftalen forpligter medlemmer af Nedrivning-og miljøsaneringssektionen til at foretage selektiv nedbrydning til fremme af øget genanvendelse af bygge-og anlægsaffald. Der er opstillet regler for bl.a. styring af kvalitet, kontrol og miljøsikring under nedbrydningsprocessen, ligesom der er indført en uvildig kontrol heraf samt af aftalens krav til genanvendelse mm.

Kingo Karlsen A/S

Beliggenhed: Silkeborg, Danmark
Etableret år: 1995
Antal ansatte: 100-199

Website: https://kingo.biz

Kontakt:

Miljøteknolog

Jesper Arent Andersen

jaa@kingo.biz