Intelligente
betonblandeanlæg
på byggepladsen

Fibo Intercon har udviklet et betonblandeanlæg med intelligent dosering af cement, der gør det muligt at genanvende nedbrudt betondirekte på byggepladsen og reducere mængden af tilsat cement.

Styringssystem
skaber grundlag
for cirkulær
forretningsmodel

Fibo Intercon er førende leverandør af betonblandere til den globale betonindustri. Virksomheden har fokus på løbende at udvikle sine maskiner såvel som sine fremgangsmåder i det cirkulære byggeri. Blandt andet har de udviklet mobile betonblandere, som indblander nedknust beton i ny beton, direkte på byggepladsen. Det betyder, at man kan spare transportbåde på bortkørsel af nedbrudt beton og på transport af nye byggematerialer til byggepladsen.

Fibo Intercon har desuden udviklet et nyt styringssystem til mobilblandere, hvormed de kan reducere doseringen af cement til blanding af bygningsbeton. Med styringssystemet kan man sikre en stor besparelse på anvendt cement. Det er et styringssystem, som også kan installeres i den mobile betonblander. Fibo Intercon undersøger nu muligheder for at starte en ny forretningsmodel, hvor de kan udleje deres maskiner. De søger interesserede partnere blandt entreprenørfirmaer og arkitekter.

Image
Betonblande-anlæg

Betonblandeanlæg finder du som mobile blandeanlæg, semimobile blandeanlæg, stationære blandeanlæg, vinteranlæg, doseringstationer og specialanlæg. Ens for alle blandeanlæg er, at de er økonomiske i brug, fleksible og hurtige at klargøre til produktion. Styresystemet til Fibo Intercons betonblandeanlæg er desuden let at betjene og kræver ingen forkundskaber.

Fibo InterconA/S