søg
støtte

Kommuner og virksomheder i Region Midtjylland har mulighed for at søge økonomisk støtte til udvikling af løsninger og projekter.

Søg støtte

Kommunepulje

Som kommuner kan I søge en særskilt pulje om midler til at gøre kommende byggerier og byudviklingsprojekter cirkulære. Der er løbende ansøgningsproces i løbet af projektet.

Image

Image

Innovationspuljen

Som virksomhed kan I søge økonomisk støtte til at indhente ekspertviden til at udvikle cirkulære byggeløsninger, koncepter og forretningsmodeller. Løbende ansøgningsproces.
Værdikædesamarbejder
for virksomheder

Projektet inviterer hermed potentielle tilbudsgivere til at give tilbud på et værdikædeprojekt om cirkulære løsninger inden for byggeri.Image