Kommunernes
Partnernetværk
Tredje møde

Den 22. november inviteres medarbejdere inden for udbud, byggeri, plan, affald, klima og bæredygtighed til det 3. netværksmøde i SkjernInnovest
Ånumvej 28, 6900 Skjern
torsdag 22. nov.
9.00-15.45

Regionsbesøg fra Holland

På dette tredje møde i partnernetværket, tager vi fat, hvor vi slap sidst og får fint besøg fra Cradle to Cradle-regionen Venlo i Holland, som har taget den cirkulære omstilling helt ind i kernen af kommunens strategi og identitet. Bas van de Westerlo rejser herop og fortæller om, hvordan de i Venlo arbejder med cirkulære principper i kommunale byggeprocesser, med udgangspunkt i f.eks. deres berømte C2C-inspirerede rådhus, og hvordan principperne nu er fuldt integreret i byggeri og renovering af skoler, daginstitutioner, sportshaller m.m. Her får vi indblik i historien, processerne, detaljerne og den positive business case.


Kommunecharter

Sidst præsenterede konsortiet et udkast til det fælles charter for cirkulære kommuner, hvor der blev nedsat en arbejdsgruppe på tværs, til at færdiggøre charteret. Vi skal derfor diskutere, og forhåbentlig vedtage, et nyt udkast som alle kan være med på og som kan tages med hjem til proces i de respektive kommuner.


Partnerrunde

Partnerrunden indgår desuden også i dagens program som det faste punkt, hvor alle kommuner kort stiller sig op og fortæller om deres proces siden sidst – maks. 2 minutter. Hvis der ikke er noget at berette, så viser man kort flaget og fortæller om hvad de næste par skridt forventeligt bliver.


Arbejdsspor

Dernæst skal vi bruge lidt mere tid på at arbejde videre i vores arbejdsspor. Her fortsætter vi dialogen omkring udfordringerne, proces og løsningerne i forhold til at skabe cirkularitet og fremdrift i de konkrete projekter. Arbejdssporene ser således ud:


Koncept og design/Proces og udbud

Denne gang slår vi de to arbejdsspor midlertidigt sammen og tager fat i de mange erfaringer fra Venlo. Bas van der Westerlo deltager i gruppens arbejde og holder kort oplæg om opstart, udvikling og proces for den cirkulære omstilling. Vi lægger herefter vægt på at diskutere, hvordan disse læringer kan bruges i jeres konkrete projekter og udvikling.


Værdikæder om ressourcerne

Vi får besøg af samarbejdspartnere fra værdikædeprojekter. De vil tale kort om, hvordan deres samarbejde fungerer og der lægges op til dialog om de videre processer.


Lokalpolitikerne og deres rolle

Vi har til dagen inviteret en lokal politiker fra Ringkøbing-Skjerns økonomiudvalg til en dialog om omstillingens potentialer og hvordan det italesættes i en politisk kontekst.


Download programInnovest
Ånumvej 28, 6900 Skjern
torsdag 22. nov.
9.00-15.45