om
cirkulære
byggeløsninger

Vi hjælper dine cirkulære ideer og løsninger ud i verden!

Som en del af Circularity City faciliteres Cirkulære Byggeløsninger (CBL) -
et SMV-rettet projekt, der søger at støtte små- og mellemstore virksomheder med rådgivning til at sætte skub i cirkulære løsninger i byggeriet.

I cirkulære byggeløsninger er der især fokus på følgende fire temaer: genanvendelse, design, organiseringsformer og offentlig efterspørgsel.

Din virksomhed kan søge støtte via Innovationspuljen, som giver støtte til udvalgte virksomheder, der har ansøgt om rådgiving og støtte til deres cirkulære ide eller løsning.

Løbende ansøgning!


Innovationspuljen

Som virksomhed kan I søge økonomisk støtte til at indhente ekspertviden til at udvikle cirkulære byggeløsninger, koncepter og forretningsmodeller.

Midlerne i puljen går til virksomheder, der har en idé til en cirkulær byggeløsning, koncept eller forretningsmodel og som ønsker at indgå i partnerskaber med andre virksomheder og få støtte fra en videninstitution til at udvikle og realisere idéen.


vore
partnere

Bag Cirkulære Byggeløsninger står:

CLEAN

CLEAN er Danmarks grønne energi- og miljøklynge, der gennem projekter og samarbejder skaber grøn vækst og innovation, både nationalt og internationalt.

Søren Bernt Lindegaard
sbl@cleancluster.dk
(+45) 4259 5020


Disse projekter har allerede opnået støtte via Innovationspuljen

X-Po Flexi

X-Po arkitekterne har udviklet en multibolig-enhed, som i størrelse er dimensioneret, så man undgår materialespild, og samtidig kan løsningen skilles ad og sættes op igen et andet sted, uden at skulle udskifte materialer og renovere.

Med i projektet er også Skovlundgaard Byg, Erasmus & Partnere A/S og Aarhus Universitet.

Læs mere om projektet.

Burntwood.dk

Øko Tømrer ønsker at demonstrere og synliggøre potentialet for brændt træ som et miljøvenligt alternativ til trykimprægneret træ samt at få verificeret brændt træ til byggeformål gennem en svanemærkning, en Cradle-to-Cradle certificering og en brandklassificering gennem DBI. Det skal gøre det muligt at øge salget i Danmark og påbegynde en eksport til bl.a. Tyskland og Sverige.

Med i projektet er også PAX, Tobee ApS og Dansk Brand- og Sikringsteknisk Institut.

Læs mere om projektet. 

Vurderingsudvalget i CBL